Δευτέρα 23  Μαϊου  2022 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Τα ερωτήματα για την Τηλεθέρμανση, τους λέβητες και τον επερχόμενο χειμώνα

Τα ερωτήματα για την Τηλεθέρμανση, τους λέβητες και τον επερχόμενο χειμώνα

Οι δύο λέβητες ισούνται με 80 Μεγαβάτ θερμικά.

Το κόστος κατασκευής, είναι σχετικά μικρό 3-4 εκατομμύρια.

Το κόστος λειτουργίας είναι ακριβό και με πολλά ερωτηματικά που δεν απαντήθηκαν από τον Δήμαρχο.

Το κόστος θερμικής μονάδας που θα χρεώσει η ΔΕΗ δεν το γνωρίζουμε, θα προκύψει στην πορεία, αυτό είναι ένα πολύ μελανό σημείο.

Η λειτουργία των δυο λεβήτων σε 24ωρη βάση απαιτεί 5 μηχανοτεχνίτες και 5 ηλεκτροτεχνίτες σε κάθε βάρδια και επίσης συνυπολογίζουμε την λειτουργία του χημείου, δεδομένου ότι το νερό στον λέβητα και στον εναλλάκτη θα είναι αφαλατωμένο, σύμφωνα με μια εκτίμηση ο αριθμός των ατόμων θα ανέρχεται στα 30 και πλέον άτομα.

Το νερό που θα δώσουν οι Λέβητες   θα είναι 120 βαθμών.

Έχουμε λέβητα και εναλλάκτη δίπλα στον ίδιο χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι έρχεται το νερό από την Πόλη στους 70 βαθμούς (θεωρητικά τα μεγέθη) μπαίνει στον εναλλάκτη και εξέρχεται στους 120 βαθμούς.

Υπάρχει και το ενισχυτικό σχήμα στην Πόλη, με έναν πετρελαιολέβητα στα 20 Μεγαβάτ θερμικές μονάδες και επίσης οι εναλλάκτες-αποθήκες θερμότητος, που κρατούν μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, την θερμαίνουν κατά την διάρκεια της νύχτας και την αποδίδουν την ημέρα.

Η διαφορά σε σχέση με τους προγενέστερους λογαριασμούς των Λιγνιτικών μονάδων που είναι δεδομένη, ποιον θα βαρύνει, το σύνηθες υποζύγιο που είναι οι καταναλωτές;

Πολυπαραγοντική η εξίσωσις και βέβαια υπάρχει ακόμη μία μεταβλητή, η επέκτασις της τηλεθερμάνσεως στην Καρδιά, η οποία επιβαρύνει το σύστημα.

Εν κατακλείδι! Το σύστημα φαίνεται τρύπιο.

Φτιάχνουμε την κατασκευή χωρίς να ξέρουμε το κόστος της παρεχόμενης θερμικής μονάδας. Αυτά μόνο οι Δήμαρχοι της Εορδαίας είναι ικανοί να τα καταφέρουν.

Επίσης η έκφρασις του Δημάρχου ότι "η Τηλεθέρμασις θα λειτουργήσει"…. Γεννά ερωτήματα, σε ένα βαρύ χειμώνα με -25 παρατεταμένα, το ζήσαμε και πέρσι και πρόπερσι και ούτω καθεξής. Θα λειτουργεί φυσικά η τηλεθέρμανση. Με την σωστή θερμοκρασία εντός των οικιών και των καταστημάτων ή με 13-14 βαθμούς.

Ούτε ο Δήμαρχος το γνωρίζει, αυτοσχεδιάζει.

Υ.Γ

Αγαπητέ Δήμαρχε ο λαός λέει "μην στοιχηματίζεις το κεφάλι σου με τον Διάβολο, για τον απλούστατο λόγο θα το χάσεις".

 

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ  (Ευχαριστώ τον κύριο Κωτίδη για το λινκ του κάτωθι άρθρου)

4.000.000,00 € για Λέβητες ισχύος 80 MW στον ΑΗΣ Καρδιάς για τις Τηλεθερμάνσεις

Την Προμήθεια, Εγκατάσταση, τις δοκιμές και θέση σε λειτουργία 2 συγκροτημάτων λεβητών θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια υψηλής τάσης, ονομαστικής θερμικής ισχύος 40MW έκαστο στις εγκαταστάσεις ΑΗΣ Καρδιάς για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας προϋπολογισμού 4.000.000,00 € συν Φ.Π.Α. 24% εισηγήθηκε την ένταξή τους ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης:
 
στην 58η Οικονομική Επιτροπή της 22ας Δεκεμβρίου και
στην 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ Δυτικής
Μακεδονίας (2012-2016) της 19ης Ιανουαρίου.
Όπως είναι γνωστό με την διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς, δεν θα είναι δυνατή η τροφοδοσία με θερμό νερό του δικτύου τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, με αποτέλεσμα όλος ο αστικός ιστός της πόλης να μην μπορεί να θερμανθεί.
 
Με την υλοποίηση του έργου θα καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου τηλεθέρμανσης της πόλης μέχρι την οριστική  λύση του προβλήματος, που θα δοθεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής της Πτολεμαΐδας 5 και των απαιτούμενων σχετικών υποδομών.
 
Η όλη διαδικασία ξεκίνησε με την συμφωνία «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» που υπεγράφη στις 17.09.2020 για την αντιμετώπιση των αναγκών των τηλεθερμάνσεων, μετά την απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών Μονάδων, οι Δήμοι Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΕΗ, ο ΔΕΣΦΑ και η Συντονιστική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συμφώνησαν στην δημιουργία κοινού δικτύου διασυνδέσεων των τηλεθερμάνσεων των τριών πόλεων με δύο βασικά σημεία παραγωγής και εφεδρειών θερμικής ενέργειας (ΑΗΣ Καρδιάς, Πτολεμαΐδα 5).
 
Στην παραπάνω συμφωνία περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών λεβήτων, ισχύος 80 MWth, ως μόνη εφικτή (χρονικά) μεταβατική λύση για την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας την περίοδο 2021-2022, με δεδομένη την εξάντληση της παρέκκλισης 32.000 ωρών λειτουργίας των Μονάδων 3,4 ΑΗΣ Καρδιάς  εντός του 2021.
 
Την λύση αυτή εισηγήθηκε και η κοινή Ομάδα Εργασίας ΔΕΗ-ΔΕΤΗΠ, μετά από οικονομοτεχνική αξιολόγηση (9) εναλλακτικών τεχνικών λύσεων.
Οι προς εγκατάσταση ηλεκτρικοί λέβητες στη συνέχεια προβλέπεται να αποτελέσουν εφεδρεία για το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων, που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των μεγάλων σταθμών ΑΠΕ της ΔΕΗ και ιδιωτών στο Λεκανοπέδιο, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας για τις τηλεθερμάνσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής των ΑΠΕ και χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Το προτεινόμενο έργο συμφωνήθηκε με το άρθρο 6 του Μνημονίου, στο οποίο αναφέρεται ότι το κόστος της επένδυσης των ηλεκτρικών λεβήτων, ύψους 4.000.000,00 € , θα καλυφθεί από τον λιγνιτικό πόρο που κατανέμεται στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 
Επίσης, με το άρθρο 3  του Μνημονίου  προβλέπεται ότι: «Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών λεβήτων στον ΑΗΣ Καρδιάς θα γίνει από τη ΔΕΗ μετά από σχετική εντολή του Δήμου Εορδαίας (ΔΕΤΗΠ), ενώ στη συνέχεια, η εγκατάσταση θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το οποίο θα παραχωρήσει δωρεάν στην  Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθερμάνσεων Δ. Μακεδονίας μόλις αυτή συγκροτηθεί.»
 
Σε εφαρμογή των παραπάνω συμφωνηθέντων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης αποδέχθηκε και προώθησε το αίτημα του Δήμου Εορδαίας για την χρηματοδότηση του έργου και ο Δήμος εξέδωσε την σχετική εντολή προς την ΔΕΗ για την υλοποίηση του έργου.
 
Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την διαγωνιστική διαδικασία , κατά την οποία το τελικό ύψος δαπάνης της επένδυσης διαμορφώνεται σε περίπου 3.000.000,00 €.
Για την χρηματοδότηση του προτεινομένου έργου από το ΕΑΠ/ΤΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λήφθηκαν υπόψη:
 
Οι τεχνικοοικονομικές αναλύσεις της ομάδας εργασίας ΔΕΗ-ΔΕΤΗΠ-ΑΝΚΟ.
Η κατεπείγουσα ανάγκη υλοποίησης του έργου, ώστε να αποφευχθεί η παύση
λειτουργίας της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας μέχρι την ολοκλήρωση των έργων
τροφοδότησης από την Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», όπως καταγράφηκε και
συμφωνήθηκε στο προαναφερθέν ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Το  γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας και η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ)
βαρύνονται με την υλοποίηση, το κόστος και την ανάγκη εξασφάλισης ίδιων
κεφαλαίων των εγκατεστημένων και προς εγκατάσταση δικτύων, τα οποία θα
εισφέρουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων και που σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΔΕΤΗΠ είναι τα εξής:
Α. Η υφιστάμενη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς (αγωγός
μεταφοράς, μήκους 2Χ16.580 μ.)  με συμβατικό κόστος  13.449.356 € και με
δανειακές υποχρεώσεις (ετήσια τοκοχρεολυτική δόση) 496.149,22 € έως το έτος
2031.
Β. Η υλοποιούμενη από την ΔΕΤΗΠ διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με
την Μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» και οι μετασκευές της μονάδας για την παραγωγή
θερμικής ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 32.541.000 €, με δημόσια δαπάνη
(επιχορήγηση) 23.504.989 € και απαιτούμενα ιδία κεφάλαια της ΔΕΤΗΠ ύψους
9.036.011 €, σύμφωνα με την πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο
ΕΣΠΑ.
Το γεγονός ότι οι πιστώσεις του ΕΑΠ/ΤΠΑ (λιγνιτικός πόρος) που διατίθενται για
τις επενδύσεις των τηλεθερμάνσεων είναι συμβατές με τους σκοπούς του
προγράμματος , διότι ενισχύουν αποδοτικές υποδομές, μειώνουν την ανάγκη
δανεισμού των δημοτικών επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην διατήρηση των
χαμηλών τιμολογίων της τηλεθέρμανσης.
 


Σχόλια υποστηρίζονται από CComment

Πτολεμαΐς Ακυβέρνητη Πολιτεία
Αράπη Φρόσω -  Λογοθεραπεύτρια

Λίστα εκδηλώσεων

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις στο ημερολόγιο
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ο Καιρός

Σημαντικά θέματα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

ΚΟΖΑΝΗΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κοζάνη

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πτολεμαίδα

Banner Bottom
Copyright www.ptolemais-post.gr © 2021