Τρίτη 24  Μαϊου  2022 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Επί των προτάσεων της Δημοτικής Αρχής προς το Υπουργείον Ανάπτυξης

Επί των προτάσεων της Δημοτικής Αρχής προς το Υπουργείον Ανάπτυξης

 Θα προσυπογράψω τα αιτήματα του κυρίου Πλακεντά, διότι θεωρώ ότι προάγουν την ανάπτυξη και βλέπουν στον μέλλον! Για την περιοχή της Εορδαίας.

Συγκεκριμένα:

Το πρώτο αίτημα. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός όλων των δράσεων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης να οργανώνεται από την Κυβέρνηση και όχι από διάφορες επιτελικές διευθύνσεις. Η Περιφέρεια θέλει να χωθεί στην μέση ως ενδιάμεσος φορέας, το είπε και  ο κύριος Mαλούτας, θέτοντας το ως αίτημα στην κυρία Φερέιρα, σκοπός είναι να χειραγωγήσει τα χρήματα και τα προγράμματα επιβάλλοντας προειλημμένες αποφάσεις σχεδιασμού, είναι γνωστές οι Πρακτικές του "Πράκτωρ Θ.Β". που κυβερνά την Περιφέρεια.

Το τρίτο αίτημα  Αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της περιοχής μας με θέσπιση κριτηρίου εντοπιότητας, στη στελέχωση του προβλεπόμενου προσωπικού στις επιτελικές διευθύνσεις. Είναι απολύτως σωστό!

Το τέταρτο  Οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να αξιοποιηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις και να είναι αμεσότερη η εποπτεία των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, από τα στελέχη και το αρμόδιο προσωπικό. Είναι μέσα στο πνεύμα της φιλοσοφίας του ΣΔΑΜ και των αιτημάτων του τόπου μας για αξιοποίηση κάθε δυνατού πόρου. Αυτά τα κτίρια είναι περιουσία και μέσο ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Το πέμπτο Η έδρα της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» να είναι στη Δυτική Μακεδονία για προφανείς λόγους και υποχρεωτικά να ιδρυθούν παραρτήματα σε όλους τους πληττόμενους δήμους των περιοχών ΔΑΜ. Ξέρετε, είναι ανέκδοτο να ομιλείς για ένα οργανισμό που θέλει να βοηθήσει μια διαταραγμένη οικονομικά περιοχή και να εδρεύει 500 χιλιόμετρα μακριά, συνιστώντας ακόμη ένα απολιθωμένο, γραφειοκρατικό, ακίνητο γρανάζι.

Έκτο 6. Χάραξη νέας υπερταχείας σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Νάουσας (Βέροιας)-Πτολεμαΐδας-Καστοριάς, όπως αναλύεται στην από 18-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας. Αυτά τα έχω τουλάχιστον αναλύσει όσο κανένα άλλο "μέσο". Αυτό είναι το κύριο φιλέτο που πρέπει να διεκδικήσουμε από όλη την ιστορία του ΣΔΑΜ.

Επίσης τα:  Αποκατάσταση εδαφών, οριστικοποίηση ανάγλυφου, επανάχρηση των εξορυκτικών περιοχών και προστασία των υδατορεμάτων, του υδροφόρου ορίζοντα και της αειφορίας αδιάλειπτης επιφανειακής ροής υδάτων.

Πρόβλεψη δυνατότητας ύπαρξης μηχανισμού έναντι ακραίων διακυμάνσεων, στα κόστη παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ρητή πρόβλεψη για χρήση λιγνίτη ως καύσιμη ύλη στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας.

Είναι και πρέπει να είναι πάγια αιτήματα του Δήμου Εορδαίας ανεξαρτήτως ιδεολογικών και κομματικών τοποθετήσεων.

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε σωστό δρόμο!.

Βέβαια δεν ορατοποιεί τον τρόπο υλοποίησης. Όμως ένα βήμα μικρό ή μεγάλο έχει γίνει, το παιχνίδι ανοίγει εκεί που παρέμενε ερμητικά κλειστό.

 
 Διαβάζουμε τα αιτήματα του Δήμου Εορδαίας προς το Υπουργείο ανάπτυξης,
 
Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου : «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»   
 Ο Δήμος Εορδαίας έχοντας ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες που αφορούν το δημόσιο διάλογο και την αποτύπωση των κοινωνικών συνθηκών που διαμορφώνονται από τη γνωστοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης έως και σήμερα, λαμβάνει μέρος στις απαιτούμενες διαβουλεύσεις σχολιάζοντας και καταθέτοντας απόψεις και παρατηρήσεις.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμμετείχε στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης», διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
 
Αναλυτικότερα, ο Δήμος Εορδαίας πρότεινε τα κάτωθι:
 
1. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός όλων των δράσεων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης να οργανώνεται από την Κυβέρνηση και όχι από διάφορες επιτελικές διευθύνσεις.
 
2. Να δοθεί ουσιαστικός ρόλος στους πληττόμενους Δήμους με πλήρη αξιοποίηση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων.
 
3. Αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της περιοχής μας με θέσπιση κριτηρίου εντοπιότητας, στη στελέχωση του προβλεπόμενου προσωπικού στις επιτελικές διευθύνσεις.
 
4. Οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να αξιοποιηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις και να είναι αμεσότερη η εποπτεία των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, από τα στελέχη και το αρμόδιο προσωπικό.
 
4. Καθορισμός ελάχιστης τιμής εκμίσθωσης ακινήτων, η οποία θα είναι προκαθορισμένη για τις περιοχές σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης και όχι βάσει των γενικώς αποδεκτών δεικτών και προτύπων αποτίμησης της αγοράς, διασφαλίζοντας την τοπική αγορά ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθούν φαινόμενα περιφερειακών ανισοτήτων.
 
5. Η έδρα της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» να είναι στη Δυτική Μακεδονία για προφανείς λόγους και υποχρεωτικά να ιδρυθούν παραρτήματα σε όλους τους πληττόμενους δήμους των περιοχών ΔΑΜ.
 
6. Χάραξη νέας υπερταχείας σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Νάουσας (Βέροιας)-Πτολεμαΐδας-Καστοριάς, όπως αναλύεται στην από 18-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
 
7. Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ κυρίως Α βαθμού στη λήψη αποφάσεων, καθώς και συμμετοχή του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων ως μέρος των προγραμματικών συμβάσεων, για τη διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης.
 
Αναφορικά με τα έργα αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται την παραγόμενη θερμική ενέργεια που προκύπτει από την αποθήκευση, άνευ κόστους ή καταβολής οποιασδήποτε συμμετοχής, πέρα από την εγκατάσταση του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 
Εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδοτικής ροής από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.
 
Αποκατάσταση εδαφών, οριστικοποίηση ανάγλυφου, επανάχρηση των εξορυκτικών περιοχών και προστασία των υδατορεμάτων, του υδροφόρου ορίζοντα και της αειφορίας αδιάλειπτης επιφανειακής ροής υδάτων.
 
Πρόβλεψη δυνατότητας ύπαρξης μηχανισμού έναντι ακραίων διακυμάνσεων, στα κόστη παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Ρητή πρόβλεψη για χρήση λιγνίτη ως καύσιμη ύλη στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας.
 
Πλήρης καταβολή και εξόφληση των εν εξελίξει απαλλοτριώσεων, καθώς και ολοκλήρωση των έργων υποδομής στους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς.
 
Ο Δήμος Εορδαίας σταθερός στις αρχικές θέσεις του, τις οποίες έχει εγκαίρως δημοσιοποιήσει από την πρώτη διαβούλευση του ΣΔΑΜ (εξασφάλιση τηλεθέρμανσης-επενδυτικό πρόγραμμα ΔΕΤΗΠ, ίδρυση Campus Σχολών Υγείας και προγραμματισμός πολιτικών σε συγκεκριμένους επενδυτικούς άξονες), θα εξακολουθεί να εκφράζει προτάσεις και απόψεις, με γνώμονα το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί πρωταγωνιστής στις εξελίξεις που απορρέουν του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έχοντας ως επίκεντρο την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.
 


Σχόλια υποστηρίζονται από CComment

Πτολεμαΐς Ακυβέρνητη Πολιτεία
Αράπη Φρόσω -  Λογοθεραπεύτρια

Λίστα εκδηλώσεων

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις στο ημερολόγιο
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ο Καιρός

Σημαντικά θέματα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

ΚΟΖΑΝΗΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κοζάνη

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πτολεμαίδα

Banner Bottom
Copyright www.ptolemais-post.gr © 2021